WHAT'S WITH THE ONLINE STORE? I'M NOT USED TO THIS!

Vui mừng bạn hỏi! Chúng tôi quyết định chuyển từ mô hình kinh doanh ban đầu của các xưởng thiết kế sang dịch vụ nhiều hơn như một mô hình kinh doanh sản phẩm. Lý do tại sao bạn hỏi? Vâng, để bắt đầu,
chúng tôi muốn giá của chúng tôi minh bạch để mọi người có thể thấy dịch vụ nào phù hợp với ngân sách của họ! Nó cũng cho phép chúng tôi ít thời gian hơn để trích dẫn và lập hóa đơn và tất cả những thứ mà không ai muốn làm, điều đó làm tăng thêm chi phí của chúng tôi. Chúng tôi muốn sử dụng thêm thời gian thiết kế và phát triển! Ngoài ra,
bạn thực sự có thể khám phá tất cả các dịch vụ của chúng tôi một cách chi tiết mà không cần phải gửi email cho chúng tôi (đối với tất cả những người hướng nội ngoài kia, tôi biết bạn cảm thấy thế nào!).